ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา article

ถึงจะได้ชื่อว่าเป็น "ช้าง" เหมือนกัน แต่ช้างแอฟริกาและช้างเอเชียเป็นสัตว์คนละสายพันธุ์กัน จึงมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกัน เรารวบรวมลักษณะรูปร่างของช้างทั้งสองสายพันธุ์ ที่มีความแตกต่างกันมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลย :)

          

(1) ช้างแอฟริกา  (2) ช้างเอเชีย

ลักษณะ ช้างแอฟริกา ช้างเอเชีย
1. น้ำหนัก หนักประมาณ 4,000 - 7,000 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย หนักประมาณ 2,000-5,500 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย
2. ส่วนสูงไหล่ ประมาณ 3.0 - 4.0 เมตร ประมาณ 2.0-3.5 เมตร
3. ปลายงวง ปลายงวง มี 2 จงอย ปลายงวง มีเพียง 1 จงอย
4. ส่วนหัว ส่วนหัวมีโหนกเดียว หน้าผากลาดชันกว่า ส่วนหัวแบ่งเป็น 2 โหนก
5. ใบหู ใบหูมีขนาดใหญ่ ปกคลุมถึงไหล่ ขอบหูด้านบนเลยระดับคอ ใบหูมีขนาดเล็ก ไม่ปกคลุมไหล่ ขอบหูด้านบนไม่สูงเลยระดับคอ
6. ฟัน หน้าตัดร่องฟัน เป็นรูปข้าวหลามตัด หน้าตัดร่องฟัน เป็นวงรีแคบ ๆ
7. งา มีงาทั้งเพศผู้ และเพศเมีย  พบงา เฉพาะในเพศผู้
8. บรรทัดหลัง บรรทัดหลังเว้า บรรทัดหลังโค้ง โก่ง
9. จำนวนเล็บเท้าหน้า มี 4 หรือ 5 เล็บ  มี 5 เล็บ
10. จำนวนเล็บเท้าหลัง มี 3, 4 หรือ 5 เล็บ ส่วนใหญ่มี 4 เล็บ มี 5 เล็บ เป็นส่วนน้อย

 

 
เรื่องจริงของช้าง

การจำแนกงาช้าง
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับฟันของช้าง
ช้างกับการดมกลิ่น article
หูและใบหูของช้าง article
ผิวหนังช้าง article
การมองเห็นของช้าง article
เรื่องของอวัยวะช้าง article
สังคมของช้าง article
ช้างเอเชีย article
ช้างแอฟริกา article