ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


Mobile Elephant Clinic Project

โครงการออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องประจำปีของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่

  • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (ปัจจุบันคือ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) จังหวัดลำปาง
  • กรมปศุสัตว์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สถาบันต่าง ๆ เหล่านี้ สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง โดยส่งนายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาช้าง มาเป็นอาสาสมัครออกหน่วยตรวจเยี่ยม และรักษาช้างทั่วประเทศร่วมกัน เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หลังการตรวจรักษาช้างแล้ว นายสัตวแพทย์ยังให้ความรู้แก่ควาญช้างและเจ้าของช้าง เกี่ยวกับการใช้ยารักษาช้างเบื้องต้น รวมไปถึงการดูแลช้างที่เหมาะสม ที่สำคัญการออกหน่วยตรวจช้างยังเป็นช่วงเวลาที่คณะทำงาน ถือโอกาสจัดทำข้อมูล "ทำเนียบช้าง" เพื่อติดตามโครงสร้างประชากรช้างอีกด้วย

นอกจากนายสัตวแพทย์แล้ว ยังมีอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการรักษาช้าง หรือจากสถาบันที่มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพช้างและสัตว์ใหญ่ มาร่วมออกหน่วยกับทางมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างด้วย ทำให้นักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสเห็นการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ที่ทำงานกับช้าง รวมถึงมีโอกาสช่วยสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญและหาไม่ได้ในห้องเรียน

อีกกิจกรรมที่สำคัญ ในระหว่างการออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง ในบางโอกาส มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างจะพาคณะนายแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีใจอาสา มาให้การตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำด้านการรักษาสุขภาพของเจ้าของช้าง ควาญช้างและครอบครัวให้มีสุขภาพดีด้วย หากมีอาการเจ็บป่วยก็จ่ายยารักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่า หากเขาเหล่านั้นได้รับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพช้างของพวกเขาด้วยเช่นกัน

 

แล้วเราจะไปที่ไหนกันบ้าง...ต้องคอยติดตามกัน 


 กลับไปที่ กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง


 

 ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. สุโขทัย 2558

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2558

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. ตาก 2558

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558

MEC 2015 @Mae Hong Sonออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. แม่ฮ่องสอน 2558article

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558

MEC 2014 @ Surinออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. สุรินทร์ 2557article

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. เชียงราย 2557article

ภาพบรรยากาศการออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2557

 

1 [Go to top]