ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


Support Us

ช่องทางสนับนุนการทำงานของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างโอนเงินผ่านธนาคารarticle

ท่านผู้มีจิตเมตตา ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ในการช่วยเหลือและดูแลช้าง สามารถบริจาคทรัพย์ โดยโอนผ่านธนาคารได้

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด "การโอนผ่านธนาคาร" ได้ที่หัวข้อนี้

ผ่านกล่องรับบริจาคarticle

มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง จัดทำกล่องรับบริจาค เพื่อรับน้ำใจจากผู้มีเมตตาจิต ที่ประสงค์จะสนับสนุนการช่วยเหลือและดูแลช้าง ผ่านมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด "สถานที่ตั้งกล่องรับบริจาค" ได้ที่หัวข้อนี้

พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร-ที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมทำบุญ สนับสนุนโครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทยarticle

บริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุน "โครงการที่อยู่ถาวรของช้างไทย"

 

1 [Go to top]