ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


Adopt a calf project

เป็นหนึ่งในหลายโครงการของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมให้ลูกช้างที่เกิดใหม่ได้มีโอกาสกินนมแม่ไปจนอายุครบ 3 ปี จึงหย่านมแม่ได้ตามธรรมชาติ และเพื่อเป็นการต่อต้านขบวนการแสวงหาลูกช้างที่ยังอยู่ในระยะกินนมแม่ เพื่อนำไปสู่วงธุรกิจการท่องเที่ยว   ซึ่งต้องการอาศัยความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกช้างเป็นจุดขาย แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างร่างกายลูกช้าง จากการขาดสารอาหารและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งมีอยู่ในน้ำนมแม่ช้าง ปัญหาที่พบมากที่สุด คือลูกช้างเป็นโรคกระดูกบาง เปราะแตกง่ายเมื่อลูกช้างโตและมีน้ำหนักมากขึ้น ส่งผลให้ลูกช้างเสียชีวิตด้วยวัยอันน้อยนิด


    ปัจจุบัน ช้างที่มีผู้อุปถัมภ์ผ่านทางมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง มีจำนวนทั้งหมด 15 เชือก ในจำนวนนี้ มีลูกช้างจำนวน 3 เชือก ได้แก่ พังจุฑานันท์ พังวนาลี และพังอลีนา รับไว้ในพระอุปถัมภ์โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ต่อมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างและสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

    มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ร่วมกันเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหาร ค่าดูแลช้าง ค่ารักษาพยาบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยบริจาคค่าเลี้ยงดูช้างประจำปี ปีละ 40,000 บาท ต่อช้าง 1 เชือก  

 

 สนใจติดต่อสอบถามหรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง

โทร. 0-252-0141 วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-17.30 น.

 

หรือทาง E-mail: info.elephantsfund@gmail.com


   กลับไปที่ กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง


 พลายศรีคำ

ชื่อช้าง: พลายศรีคำ

ชื่อเล่น: ศรีคำ

เป็นช้างเพศผู้

พังบุญมี

ชื่อช้าง: พังบุญมี

ชื่อเล่น: บุญมี

เป็นช้างเพศเมีย

พังทานตะวันarticle

ชื่อช้าง: พังทานตะวัน

ชื่อเล่น: ทานตะวัน

เป็นช้างเพศเมีย

พังพุ่มพวงarticle

ชื่อช้าง: พังพุ่มพวง

ชื่อเล่น: พุ่มพวง

เป็นช้างเพศเมีย

สีดอบุญหลงarticle

ชื่อช้าง: สีดอบุญหลง

ชื่อเล่น: บุญหลง

เป็นช้างเพศผู้ ไม่มีงา

1 2 3 [Go to top]