ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


Our Achievementsที่มา: http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=60สนับสนุนโครงการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อช้างแช่แข็งในช้างเอเชียarticle

มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยรองรับปัญหาความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของช้างไทย จึงช่วยหารายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้

โครงการจัดหาพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหารช้างและที่อยู่ของช้างarticle

โครงการนี้เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ)  กับมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสำหรับช้างชรา ช้างแม่ลูกอ่อน และช้างตกมัน

1 [Go to top]