ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. ตาก 2558

มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ร่วมกับ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ ศูนย์การศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์ช้างเคลื่อนที่ เพื่อบริการดูแลสุขภาพช้างประจำปี ให้กับช้างที่อยู่ในเขต อ. อุ้มผาง จ. ตาก ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558

 
นอกจากนี้ น.พ. วีรชัย ก่ำน้ำผึ้ง ยังนำทีมหน่วยแพทย์อาสา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านแปโคทะ อีกด้วย
 
 

มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง Treasure Our Elephants Fund Foundation ออกหน่วยตรวจสุขภาพช้าง อ. อุ้มผาง จ. ตาก ร่วมกับโรงพยาบาลช...

Posted by มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง Treasure Our Elephants Fund Foundation on Sunday, February 15, 2015โครงการออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง

ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. สุโขทัย 2558
ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. แม่ฮ่องสอน 2558 article
ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. สุรินทร์ 2557 article
ออกหน่วยตรวจเยี่ยมสุขภาพช้าง จ. เชียงราย 2557 article