ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


สังคมของช้าง article

ในธรรมชาติ ทั้งช้างเอเชียและช้างแอฟริกา มีโครงสร้างครอบครัวที่คล้ายกัน คือ เพศเมียอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวหรือเป็นโขลง ประมาณ 5-12 ตัว มีความสัมพันธ์แบบแนบแน่น เป็น แม่-ลูก พี่-น้องหรือเครือญาติ โดยจะมีช้างเพศเมียอายุมากที่สุด เป็นจ่าฝูง หรือเรียกว่า "แม่แปรก" (อ่านว่า แม่-ปะ -แหฺรก) พบว่ากลุ่มของแม่-ลูก และครอบครัวมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง แต่กลุ่มของเครือญาติอาจมีการแยกตัวออกไป และกลับมารวมกันในบางฤดู

การรับช้างที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยมารวมกลุ่ม ในธรรมชาติพบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี การรวมกลุ่มเช่นนั้น อาจพบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว เช่นในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวถูกฆ่า หรือล่าไป

สำหรับช้างเพศผู้ เมื่อโตเป็นหนุ่มมักแยกไปอยู่ตามลำพัง  หรือจับกลุ่มชั่วคราวกับช้างเพศผู้ด้วยกัน และจะเข้าหาโขลงช้างเพศเมียเพื่อผสมพันธุ์ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

ตำแหน่ง "แม่แปรก" นั้น มักเป็นช้างที่มีอายุมากที่สุด ก็เนื่องจากมันมีประสบการณ์มาก และรู้เส้นทางในการหาแหล่งน้ำและอาหาร นอกจากนี้ มันยังมีหน้าที่ดูแลปกป้อง และสั่งสอนประสบการณ์ให้กับช้างตัวอื่น ๆ ในฝูงอีกด้วย พบว่าโขลงช้างที่แม่แปรกมีอายุมากกว่า จะมีพฤติกรรมการดมกลิ่นเชิงสืบสวนมากกว่าโขลงช้างที่มีแม่แปรกอายุน้อย

 

 

 
เรื่องจริงของช้าง

การจำแนกงาช้าง
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับฟันของช้าง
ช้างกับการดมกลิ่น article
หูและใบหูของช้าง article
ผิวหนังช้าง article
การมองเห็นของช้าง article
เรื่องของอวัยวะช้าง article
ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา article
ช้างเอเชีย article
ช้างแอฟริกา article