ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมของมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
dot
พระพิฆเนศ ปางนาฏลีลาประทานพร
dot
ค้นหาบทความ

dot
เรารักษ์ช้าง


Swissotel Nai Lert Park Bangkok
Muang Thai Life Assurance
Baiyoke Group of Hotels


เรื่องของอวัยวะช้าง article

แน่นอนว่า สัตว์แต่ละชนิด ย่อมมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน เรามาดูกันว่า "อวัยวะ" ที่น่าสนใจของช้างมีอะไรบ้าง ???

1. งวง เป็นส่วนของริมฝีปากบนรวมกับจมูก ที่ยื่นยาวออกมา ช้างใช้งวงได้หลากหลายหน้าที่ หน้าที่หลักคือเป็นท่อสำหรับหายใจและใช้ดมกลิ่น นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะสำคัญที่ช้างใช้ในการสัมผัส หยิบจับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งอาหารและน้ำ

2. งา ไม่ใช่ฟันเขี้ยวของช้าง แต่เป็นฟันตัดคู่ที่ 2 ช้างเอเชียเพศเมียและช้างสีดอ อาจมีงาสั้น ๆ เรียกว่า "ขนาย"

3. ฟันกราม ช้างมีฟันกรามถึง 6 ชุด ผลัดเปลี่ยนตลอดชีวิต การเจริญของฟันกรามจะงอกมาจากด้านในบริเวณขากรรไกร เคลื่อนตัวสู่ด้านปลายคางแทนที่ฟันชุดก่อน (ในแนวขนานกับพื้นโลก) ซึ่งแตกต่างจากฟันของสัตว์อื่น ที่มักโยกหลุดจากโคนฟัน

4. ช้างไม่มีต่อมน้ำตาหลักและไม่มีท่อระบายน้ำตา สิ่งที่มาหล่อลื่นนัยน์ตาของช้าง เป็นส่วนประกอบที่หลั่งมาจากต่อมฮาเดอเรียน (harderian gland) และต่อมของเซส (Zeis's glands) [คือต่อมไมโบเมียน (Meibomian glands) หรือต่อมทาร์ซัล (tarsal glands) ในสัตว์ชนิดอื่น ๆ ]

5. ช้างไม่มีถุงน้ำดี มีแต่ท่อลำเลียงน้ำดี

6. ช้างไม่มีช่องว่างระหว่างปอดกับกระดูกซี่โครง (pleural cavity) เมื่อโตเต็มวัย โดยพบว่าช่องว่างเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้ผนังด้านนอกของปอดยึดติดกับกระดูกซี่โครง

7. ต่อมเหงื่อของช้าง ส่วนใหญ่อยู่บริเวณโคนเล็บ เวลาช้างร้อน หรือเพิ่งออกกำลังมาจะสังเกตเห็นได้ว่า โคนเล็บเปียก

8. ช้างมีลูกอัณฑะ แต่ลูกอัณฑะของช้างอยู่ภายในช่องท้อง

9. เต้านมของช้าง มีอยู่ 1 คู่ และอยู่บริเวณอก ระหว่างขาคู่หน้า

 
เรื่องจริงของช้าง

การจำแนกงาช้าง
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับฟันของช้าง
ช้างกับการดมกลิ่น article
หูและใบหูของช้าง article
ผิวหนังช้าง article
การมองเห็นของช้าง article
สังคมของช้าง article
ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา article
ช้างเอเชีย article
ช้างแอฟริกา article